Tel.: +49(0)234-508-2 - sales@stahlwerke-bochum.com

Polityka ochrony danych osobowych

Spółka Stahlwerke Bochum GmbH (zwana dalej „my”) dziękuje za zainteresowanie naszą stroną internetową.

Ochrona i bezpieczeństwo Twoich danych są dla nas najważniejsze. Twoje dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w ramach ustawowych przepisów prawa o ochronie danych osobowych, w szczególności europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego dalej „RODO”).

Niniejsza polityka ochrony danych osobowych ma na celu zapewnić jak największą przejrzystość przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Dlatego też pragniemy poinformować Cię jakie dane osobowe zbieramy podczas korzystania z naszej strony internetowej, w jakim celu je przetwarzamy i komu możemy je przekazać.

1. Dane kontaktowe do podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych osobowych oraz inspektora ochrony danych;

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu  przepisów o ochronie danych jest:

Stahlwerke Bochum GmbH
Castroper Str. 228
44791 Bochum
Tel.: +49 (0) 234-508-2
Faks: +49 (0) 234-508-51041
Adres e-mail: datenschutz@stahlwerke-bochum.com

W przypadku pytań lub sugestii dotyczących ochrony danych prosimy o kontakt z nami.
Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się, pisząc na adres:

Rechtsanwalt Boris Reibach
Adenauerallee 136
53113 Bonn
Tel.: +49 (0) 228-227 226-0
Faks: +49 (0) 228-227 226-26
Poprzez stronę internetową: http://www.scheja-partner.de/kontakt/kontakt.html
www.scheja-partner.de

2. Podmiot, którego dane podlegają ochronie: Dane osobowe

Ochrona danych dotyczy ochrony danych osobowych. Obejmuje ona wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (tzw. podmiotu, którego dane podlegają ochronie). Dotyczy to takich danych jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail, a także informacji, które są gromadzone podczas korzystania z naszej strony internetowej, takich jak danych dotyczących początku, końca oraz zakresu wykorzystywania danych.

3. Cel, charakter, zakres i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych zebranych w czasie korzystania z naszej strony internetowej

3.1. Strona internetowa

Można korzystać z naszej strony internetowej bez konieczności rejestrowania się na niej. Dane osobowe użytkowników są jednakże przetwarzane również w czasie korzystania z naszej strony bez zarejestrowania się na niej. Poniżej chcielibyśmy przedstawić cel, rodzaj i zakres przetwarzania Twoich danych osobowych, a także odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z którą przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Podczas otwierania i surfowania po naszej stronie, przetwarzane są w szczególności następujące dane;

 • data i godzina wejścia na stronę
 • czas trwania wizyty na stronie
 • rodzaj urządzenia końcowego
 • rodzaj oraz wersja przeglądarki
 • używany system operacyjny
 • odsyłacz URL (poprzednio odwiedzona strona)
 • wykorzystywane funkcje
 • ilość wysłanych danych
 • rodzaj zdarzenia
 • nazwę hosta urządzenia końcowego uzyskującego dostęp do strony (adres IP)
 • nazwę domeny
 • status http
 • adres IP użytkownika (zanonimizowany)

Dane są również przechowywane jako informacje rejestrowe w plikach rejestru w naszym systemie. Nie ma to wpływu na adresy IP użytkowników ani na inne dane umożliwiające przypisanie danych do użytkownika. Te dane nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

Przetwarzamy te dane w celu udostępnienia naszej strony internetowej użytkownikom i zapewnienia jej działania od strony technicznej, a także w celu diagnozowania usterek i rozwiązywania problemów.

Mamy prawnie uzasadniony interes w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. Ponadto wykorzystujemy dane do optymalizacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. W tym kontekście nie przeprowadzamy oceny danych do celów marketingowych. Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych (i plików rejestru) jest art. 6 ust. 1 litera f) RODO.

Dane zostaną usunięte w momencie gdy przestaną być potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku zbierania danych w celu udostępnienia strony internetowej odbywa się to w momencie zakończenia danej sesji. Jeżeli dane są przechowywane w plikach rejestru, odbywa się to najpóźniej po siedmiu dniach. Nie można przechowywać danych przez okres dłuższy niż siedem dni. W takim przypadku adresy IP użytkowników będą usuwane lub zanonimizowane, aby nie można było zidentyfikować użytkowników odwiedzających naszą stronę.

3.2 Pliki cookie

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarki internetowe w systemie komputerowym użytkownika. Kiedy użytkownik wchodzi na stronę, plik cookie może być przechowywany w jego systemie operacyjnym. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia identyfikację przeglądarki po ponownym wejściu użytkownika na stronę.

Dzięki plikom cookie nasza strona jest bardziej przyjazna dla użytkowników, ponieważ umożliwiają one dostosowanie do nich treści, oferowanie funkcji mediów społecznościowych oraz analizę liczby osób odwiedzających naszą stronę. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej naszym partnerom z mediów społecznościowych, marketingu i analityki. Nasi partnerzy mogą łączyć te dane z innymi, które zostały im przekazane przez użytkownika, lub które zebrali w czasie korzystania przez niego z usług.

Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i przesyłane z niego na naszą stronę. Dlatego też użytkownik ma pełną kontrolę nad wykorzystywaniem plików cookie. Poprzez zmianę ustawień przeglądarki, może wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie. Pliki cookie, które zostały już zapisane na jego komputerze można w każdej chwili usunąć. Można to również uczynić automatycznie. W przypadku dezaktywacji plików cookie na naszej stronie internetowej nie będzie można w pełni korzystać ze wszystkich jej funkcji.

3.2.1 Niezbędne pliki cookie

Z jednej strony korzystamy z tzw. „sesyjnych plików cookie”. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu przeglądania strony.

Ponadto, wykorzystujemy również długotrwałe pliki cookie, aby zapewniać użytkownikom stale powtarzające się ustawienia i dostosować naszą stronę zgodnie z ich oczekiwaniami. Na przykład wybrane przez użytkownika ustawienia języka są przechowywane w plikach cookie.

Przetwarzanie tych danych jest niezbędne w celu prezentacji naszego serwisu oraz uproszczenia korzystania z niego dla odwiedzających (np. poprzez zapamiętanie wybranego języka). W tym celu również przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników. Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych osobowych jest art. 6 ustęp 1 lit. f) RODO, a także art. 25 ustęp 2 nr 2  niemieckiej ustawy o ochronie danych w telekomunikacji i telemediach (TTDSG).

Dane te są usuwane w momencie gdy nie są już potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku zbierania danych w celu prezentacji strony internetowej ma to miejsce w momencie zakończenia przeglądania strony.

3.2.2 Pliki cookie do celów analitycznych

Na naszej stronie internetowej używamy również plików cookie, które umożliwiają analizę i ocenę statystyczną zachowania użytkownika podczas przeglądania strony. W ten sposób przetwarzane są następujące dane: wyszukiwane hasła, częstotliwość odwiedzin strony oraz informacje o korzystaniu z funkcji strony.

Przetwarzane w ten sposób dane użytkownika są pseudonimizowane za pomocą technicznych zabezpieczeń. Takie dane nie są przechowywane wraz z innymi danymi osobowymi użytkowników. Analityczne pliki cookie służą do poprawy jakości naszej strony internetowej i jej treści. Dzięki analitycznym plikom cookie dowiadujemy się, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej, dzięki czemu możemy stale optymalizować naszą ofertę.

Podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jest udzielona przez nich zgoda na przetwarzanie ich danych, zgodnie z art. 6 ustępem 1 lit. a) RODO oraz art. 25 ustępem 2 nr 2 niemieckiej ustawy o ochronie danych w telekomunikacji i telemediach (TTDSG).

Dane są usuwane w momencie, gdy nie są już dłużej wymagane do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w przypadku, gdy użytkownik wycofa swoją zgodę na ich przetwarzanie.

3.2.3 Pliki cookie do celów marketingowych

Używamy również plików cookie na naszej stronie internetowej w celach marketingowych, personalizacji treści i reklam, oferowania funkcji mediów społecznościowych oraz analizy liczby odwiedzających naszą stronę internetową. W ten sposób przetwarzamy zwłaszcza zachowania użytkownika na naszej stronie, jego identyfikator oraz ustawienia przez niego wprowadzone.

Przetwarzane w ten sposób dane użytkownika są pseudonimizowane za pomocą technicznych zabezpieczeń. Takie dane nie są przechowywane wraz z innymi danymi osobowymi użytkowników.

Udostępniamy również te dane naszym partnerom marketingowym. Nasi partnerzy mogą łączyć te dane z innymi, które zostały im przekazane przez użytkownika, lub które zebrali w czasie korzystania przez niego z usług.

Podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jest udzielona przez nich zgoda na przetwarzanie ich danych, zgodnie z art. 6 ustępem 1 lit. a) RODO lub par. 25 ustępem 2 nr 2 niemieckiej ustawy o ochronie danych w telekomunikacji i telemediach (TTDSG).

Dane są usuwane w momencie, gdy nie są już dłużej wymagane do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w przypadku, gdy użytkownik wycofa swoją zgodę na ich przetwarzanie.

3.2.4 Usługi Google

Ta strona korzysta z różnych usług Google wymienionych w poniższej tabeli. Jeśli użytkownik jest mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, o ile nie określono inaczej w dodatkowych warunkach, usługi są świadczone przez Google Ireland Ltd („Google”), firmę zarejestrowaną i założoną zgodnie z prawem Irlandii (o numerze rejestracyjnym: 368047) z siedzibą przy Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
Aktualny fragment regulaminu oraz informacje na temat ochrony danych przez Google znajdują się na stronie:
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/terms .

Google Analytics

Niniejsza strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy liczby odwiedzających stronę, która jest udostępniana przez Google Inc (zwaną dalej: „Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania przez niego ze strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania ze strony (w tym adres IP) będą przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics tylko z rozszerzeniem „anonymizeIp()” w celu anonimizacji adresu IP, który zapewnia, że adres IP użytkownika zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach, które podpisały Umowę o Europejskim Obszarze Gospodarczym, aby zapobiec bezpośrednim odniesieniom do danych osób. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA, gdzie zostanie skrócony. Google będzie wykorzystywać te informacje w naszym imieniu

w celu oceny korzystania ze strony przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie dla operatorów stron internetowych oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu.

Niniejsza strona internetowa korzysta również z Google Analytics do analizy liczby odwiedzających na różnych urządzeniach, która odbywa się za pomocą identyfikatora użytkownika.

Użytkownik może zapobiec instalacji plików cookie odpowiednio ustawiając program przeglądarki. Prosimy jednak zauważyć, że w takim przypadku nie będzie mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji strony. Użytkownik może również zapobiec zbieraniu danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez niego ze strony internetowej (m.in. adresu IP) przez Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki, która jest dostępna pod następującym linkiem:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika jest udzielona przez niego zgoda, na podstawie art. 9 ustępu 1 litery a) RODO, a także na podstawie art. 25 ustępu 1  niemieckiej ustawy o ochronie danych w telekomunikacji i telemediach (TTDSG).

Zanonimizowane dane przechowywane przez Google Analytics są automatycznie usuwane po 26 miesiącach.

3.2.5 Przegląd wszystkich używanych plików cookie

Poniżej znajduje się przegląd wszystkich plików cookie wykorzystywanych przez strony trzecie:

 

4. Kontakt za pośrednictwem adresu e-mail

Istnieje możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem adresów e-mail podanych na stronie.W takim przypadku dane przesłane przez użytkownika będą przechowywane wraz z jego adresem e-mail. Dane te nie zostaną przekazane podmiotom zewnętrznym.

Zostaną one wykorzystane wyłącznie do celów przetworzenia komunikacji i realizacji prośby użytkownika o kontakt z nami.

Podstawą prawną do przetwarzania danych przesłanych w trakcie wysyłania e-maila jest art. 6 ustęp 1 litera f) RODO. W naszym prawnie uzasadnionym interesie leży odpowiadanie na zapytania użytkowników.

Dane zostaną usunięte w momencie, gdy nie będą już wymagane do realizacji celów, dla których zostały zebrane i nie zostaną określone ustawowe okresy przechowywania ich, które zapobiegałyby ich usunięciu. W przypadku danych osobowych przesłanych za pośrednictwem wiadomości e-mail, dane użytkownika zostaną usunięte po zakończeniu naszej z nim komunikacji. Stanie się to w momencie, gdy z okoliczności można będzie wywnioskować, że dana sprawa zostały ostatecznie wyjaśniona. Dodatkowe dane osobowe zebrane podczas procesu wysyłania wiadomości e-mail zostaną usunięte najpóźniej po upływie siedmiu dni.

5. Odbiorcy danych osobowych

5.1 Odbiorcy wewnętrzni: W ramach naszej firmy dostęp do danych osobowych użytkownika mają tylko następujące grupy osób:

 • Pracownicy działu IT
 • Pracownicy działu marketingu

5.2 Odbiorcy zewnętrzni: Przekażemy dane osobowe użytkownika odbiorcom zewnętrznym spoza Stahlwerke Bochum tylko wtedy, gdy będzie to konieczne do przetworzenia lub obsługi jego zapytania, jeśli zezwoli na to obowiązujące prawo lub uzyskamy na to zgodę użytkownika.  Zewnętrznymi odbiorcami mogą być:

 • Podmioty przetwarzające dane: Podmioty przetwarzające dane to dostawcy usług, z których korzystamy w celu świadczenia naszych usług, na przykład w zakresie infrastruktury technicznej i prezentacji naszej oferty lub udostępniania treści. Podmioty przetwarzające są przez nas starannie wybierane i regularnie sprawdzane, aby zapewnić, że przestrzegają oni wymogów prawa o ochronie danych osobowych. Usługodawcy mogą wykorzystywać dane użytkowników wyłącznie do celów przez nas określonych.
 • Organy państwowe: Organy państwowe obejmują organy i instytucje państwowe, takie jak prokuratury, sądy lub organy podatkowe, którym możemy być zmuszeni przekazać dane osobowe użytkowników w konkretnych przypadkach z uzasadnionych prawnie powodów.

Inne organy: W pewnych okolicznościach inne organy mogą również mieć dostęp do danych osobowych użytkownika w ramach wymogów ochrony danych.

W tym zakresie gwarantowana jest wymagana prawem poufność.

6. Przekazanie danych do krajów trzecich

W niektórych przypadkach dane użytkowników będą przekazywane do odbiorców, których siedziba lub miejsce przetwarzania danych nie znajduje się w państwie członkowskim Unii Europejskiej ani w innym państwie będącym stroną Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). W przypadku braku decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych w państwie trzecim, przed przekazaniem danych dążymy do zapewnienia odpowiedniego poziomu ich ochrony przy przesyłaniu ich poza obszar EOG poprzez zawieranie odpowiednich umów z odbiorcami danych, które są oparte na klauzulach umownych UE.

Użytkownik może uzyskać od nas przegląd wszystkich odbiorców w krajach trzecich oraz kopię specjalnych ustaleń mających na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony danych. W tym celu prosimy o wykorzystanie danych kontaktowych podanych w punkcie 1.

7. Okres przechowywania danych

Prosimy zapoznać się z odpowiednim rozdziałem dotyczącym okresu przechowywania przetwarzanych przez nas danych osobowych. Ponadto obowiązują następujące zasady ogólne: przechowujemy dane osobowe użytkowników tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji naszych celów lub w przypadku uzyskania zgody użytkownika, tak długo jak jej nie cofnie. Jeśli dany cel przestanie obowiązywać lub użytkownik wycofa swoją zgodę na przetwarzanie jego danych, usuniemy jego dane osobowe, z wyjątkiem, gdy obowiązujące przepisy prawa zezwolą na ich dalsze przetwarzanie. Usuniemy również dane osobowe użytkownika jeśli będziemy do tego zobligowani przez obowiązujące przepisy prawne.

8. Prawa posiadaczy danych

Jako posiadacz danych, użytkownikowi przysługuje wiele praw. W szczególności:

Prawo do informacji
Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji na temat swoich danych, które przechowujemy.

Prawo do sprostowania i usunięcia:
Może zażądać od nas sprostowania niepoprawnych danych oraz – o ile spełnione zostaną wymogi prawne – do usunięcia ich.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych:
Użytkownik może zażądać, pod warunkiem spełnienia wymogów prawnych ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Prawo do przenoszenia danych osobowych:
Przekazując nam swoje dane na mocy umowy lub udzielonej zgody użytkownik może, pod warunkiem spełnienia wymogów prawnych, zażądać otrzymania ich w formacie ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu lub przesłania ich do innej strony odpowiedzialnej za ich przetwarzanie.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Prawo użytkownika do wniesienia sprzeciwu

Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania jego danych w każdej chwili z przyczyn wynikających z jego szczególnej sytuacji, o ile opiera się to na podstawie prawnej dotyczącej „uzasadnionego interesu”. Jeśli użytkownik skorzysta ze swojego prawa do wniesienia sprzeciwu, przestaniemy przetwarzać jego dane, chyba że będziemy mogli wykazać uzasadnione prawem powody do dalszego ich przetwarzania, które będą nadrzędne w stosunku do jego praw.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych:
Jeśli użytkownik udzieli nam zgody na przetwarzanie jego danych, będzie mógł w każdej chwili ją wycofać ze skutkiem na przyszłość. Pozostanie to bez wpływu na przetwarzanie przez nas jego danych aż do momentu wycofania zgody.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego:
Użytkownik może wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego jeśli uzna, że jego dane są przetwarzane z naruszeniem obowiązującego prawa. W tym celu może skontaktować się z organem ochrony danych właściwym dla jego miejsca zamieszkania lub organem, który nas nadzoruje.

Kontakt z nami:
Ponadto użytkownik może skontaktować się z nami bezpłatnie, w przypadku, gdy ma jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania jego danych osobowych, praw posiadacza danych lub zgody, jakiej nam udzielił.  Aby skorzystać z któregokolwiek z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt na adres: datenschutz@stahlwerke-bochum.com lub pocztą na adres podany w punkcie 1 powyżej. Prosimy podać swoje dane w celu identyfikacji.

9. Linki do ofert podmiotów zewnętrznych

Strony internetowe oraz usługi innych dostawców, do których linki zostały podane na naszej stronie zostały stworzone oraz są obsługiwane przez podmioty zewnętrzne. Nie mamy wpływu na budowę, treści i funkcje usług świadczonych przez te podmioty zewnętrzne. Wyraźnie dystansujemy się od treści zawartych w usługach podmiotów zewnętrznych, do których linki znajdują się na naszej stronie. Informujemy, że oferty podmiotów zewnętrznych, do których linki znajdują się na naszej stronie, mogą instalować własne pliki cookie na urządzeniu końcowym użytkowników lub zbierać ich dane osobowe. Nie mamy na to wpływu. W razie potrzeby prosimy o kontakt bezpośrednio z dostawcami ofert zewnętrznych, których linki znajdują się na naszej stronie.

10. Status

Obowiązuje najbardziej aktualna wersja niniejszej polityki ochrony danych osobowych. Stan na dzień 26.08.2022 r.