Tel.: +49(0)234-508-2 - sales@stahlwerke-bochum.com

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

My, Stahlwerke Bochum GmbH (zwane dalej ‚my‘ lub ‚SWB‘), cieszymy się z Państwa zainteresowania naszą stroną internetową.

Ochrona i bezpieczeństwo Państwa danych stanowią dla nas najwyższy priorytet. Przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje wyłącznie w ramach postanowień ustawowych prawa ochrony danych osobowych, w szczególności Europejskiego rozporządzenia ogólnego w sprawie ochrony danych osobowych (zwane dalej ‚RODO‘).

Celem niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych jest zapewnienie Państwu możliwie największej transparentności pod względem przetwarzania Państwa danych osobowych. W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa w szczególności o tym, jakie dane osobowe gromadzimy w ramach użytkowania naszej strony internetowej, do jakich celów przetwarzamy Państwa dane i ewentualnie komu je przekazujemy.

1. Administrator danych i inspektor ochrony danych osobowych; kontakt
Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustaw o ochronie danych osobowych jest spółka:
Stahlwerke Bochum GmbH
Castroper Str. 228
44791 Bochum
Niemczech
Tel.: +49 (0) 234-508-2
Faks: +49 (0) 234-508-51041
E-mail: datenschutz@stahlwerke-bochum.com
W przypadku pytań lub sugestii dotyczących ochrony danych osobowych, mogą się Państwo oczywiście zwracać do nas.

Z naszym inspektorem ochrony danych osobowych mogą się Państwo skontaktować w następujący sposób:
Adwokat Boris Reibach
Adenauerallee 136
53113 Bonn
Niemczech
Tel.: +49 (0) 228-227 226-0
Faks: +49 (0) 228-227 226-26
Kontakt: http://www.scheja-partner.de/kontakt/kontakt.html
www.scheja-partner.de

2. Przedmiot ochrony danych: dane osobowe
Ochrona danych obejmuje ochronę danych osobowych. Pod pojęciem tym należy rozumieć wszelkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (tzw. osoba, której dotyczą dane). Należą do nich np. takie dane jak nazwisko, adres, numer telefonu, lub adres e-mail, jak również informacje, które siłą rzeczy gromadzone są w trakcie użytkowania naszej strony internetowej, jak np. dane dotyczące rozpoczęcia, zakończenia i zakresu użytkowania.

3. Cele, rodzaj, zakres i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Użytkowanie naszej strony internetowej możliwe jest bez rejestracji. Jednak również w przypadku użytkowania naszej strony internetowej bez rejestracji dane osobowe mogą być przetwarzane.

Poniżej chcielibyśmy przedstawić Państwu krótki zarys dotyczący celu, rodzaju i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych, jak również każdorazowej podstawy prawnej, na której opieramy przetwarzanie Państwa danych.

3.1 Strona internetowa
Przy wywoływaniu i użytkowaniu naszej strony internetowej przetwarzane są następujące dane:

 • Data i godzina dostępu
 • Czas trwania wizyty
 • Rodzaj urządzenia końcowego
 • Typ / wersja wyszukiwarki
 • Zastosowany system operacyjny
 • Adres referencyjny (wcześniej odwiedzana strona)
 • Funkcje, które Państwo wykorzystują
 • Ilość przesłanych danych
 • Rodzaj zdarzenia
 • Nazwa hosta mającego dostęp urządzenia końcowego (adres IP)
 • Nazwa domeny

Przetwarzamy te dane, aby udostępnić naszą stronę internetową do użytkowania i zapewnić techniczne przetwarzanie, jak również do celów diagnozy błędów i usuwania zakłóceń.

Przetwarzanie tych danych opieramy na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 litera f RODO. Przetwarzanie danych jest wymagane w celu ochrony uzasadnionego interesu, polegającego na umożliwieniu naszym klientom i interesantom skorzystania z naszej strony internetowej i zapewnienia jej technicznej funkcjonalności.

W przypadku wywołania naszej strony dane są przetwarzane automatycznie. Udostępnienie tych danych nie jest określone ani ustawowo ani umownie i nie jest konieczne do zawarcia umowy. Bez udostępnienia danych nie mogą Państwo skorzystać z naszych usług.

Dane te usuwamy z reguły po siedmiu dniach, chyba że potrzebujemy ich do podanych powyżej celów wyjątkowo dłużej. W takim przypadku usuwamy dane niezwłocznie po ustaniu istnienia celu.

3.2. Dzienniki zdarzeń
W przypadku odwiedzin na naszej stronie i jej użytkowania nasz serwer wwww zapisuje informacje protokołu dotyczące tego procesu w formie pliku (dziennik zdarzeń). Dzienniki zdarzeń zawierają w szczególności następujące dane:

 • Wywoływane URL
 • Adres IP użytkownika (zanonimizowany)
 • Godzina i data dostępu
 • Status
 • Ilość przesłanych danych
 • Strona internetowa, z której użytkownik przyszedł na żądaną stronę (tzw. ‚Referrer‘)
 • Strony internetowe, które wywoływane są przez system użytkownika poprzez naszą stronę internetową
 • Status http
 • Informacje dotyczące typu wyszukiwarki i wykorzystywanej wersji
 • System operacyjny użytkownika
 • Dostawca usługi internetowych użytkownika

Adresy IP użytkowników krótki czas po zakończeniu połączenia ze stroną internetową są anonimizowane. Rekordy te analizujemy tylko do celów statystycznych, w celu udoskonalenia strony internetowej, ze względów bezpieczeństwa systemu (np. zapobieganie nadużyciom) i do celów diagnozy błędów.

Dane również są zapisywane w formie zanonimizowanej w dziennikach zdarzeń naszego systemu. Dane te nie są zapisywane wraz z innymi danymi osobowymi użytkownika.

Celem tymczasowego zapisu adresu IP jest umożliwienie przedstawienia strony internetowej na komputerze użytkownika. W tym celu zapisanie adresu IP użytkownika jest konieczne na czas trwania sesji.

Podstawę prawną tymczasowego zapisu danych (i dzienników zdarzeń) stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Po stronie SWB zachodzi uzasadniony interes w tym, aby zapewnić sprawne działanie strony internetowej. Poza tym dane służą nam do optymalizacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. W tym kontekście nie jest dokonywana analiza danych do celów marketingowych.

Po ustaniu celu do osiągnięcia dane są usuwane lub anonimizowane. W przypadku gromadzenia danych w celu udostępnienia strony internetowej mamy z tym do czynienia, gdy dana sesja jest zakończona.

W przypadku zapisania danych w dziennikach zdarzeń następuje to najpóźniej po siedmiu dniach. Istnieje możliwość zapisywania, które przekracza ten zakres. W tym przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub maskowane tak, że nie jest już więcej możliwe przyporządkowanie wywołującego klienta.

3.3. Cookies

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przy użyciu koniecznych pod względem technicznym cookies stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest ułatwienie użytkowania naszej strony internetowej oraz zapewnienie rozpoznawalności naszej strony internetowej przez wyszukiwarkę także po zmianie strony internetowej.

Sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych w przypadku podstawy prawnej ‚uzasadniony interes‘: Mają Państwo prawo do tego, aby z przyczyn, które wynikają z Państwa szczególnej sytuacji, w każdym momencie wyrazić sprzeciw w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, o ile polega ona na podstawie prawnej ‚uzasadniony interes‘. Jeżeli skorzystają Państwo ze swego prawa sprzeciwu, wówczas wstrzymamy przetwarzanie Państwa danych, chyba że zgodnie z ustawowymi wytycznymi możemy wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych powodów dalszego przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami. Aby skorzystać z prawa sprzeciwu, należy zwrócić się na następujący adres datenschutz@stahlwerke-bochum.com.

Cookies osób trzecich

Google Analytics
Ta strona internetowa używa Google Analytics, narzędzie do analizy statystyk serwisów www przedsiębiorstwa Google Inc. (zwanego dalej: ‚Google‘). Google Analytics używa cookies, które zapisywane są na Państwa komputerze i umożliwiają analizę użytkowania przez Państwa strony internetowej. Informacje wygenerowane przez cookie dotyczące użytkowania przez Państwa tej strony internetowej (wraz z Państwa adresem IP) z reguły przenoszone są na prowadzony przez Google serwer w USA i tam są zapisywane. Niniejsza strona internetowa używa Google Analytics tylko z roszczerzeniem ‚anonymizeIp()‘ do anonimizacji adresu IP, co zapewnia, że Państwa adres IP najpierw jest skracany przez Google na terytorium państw Unii Europejskiej lub w innych państwach stronach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, aby uniemożliwić bezpośrednie odniesienie do danej osoby. Wyłącznie w wyjątkowych przypadkach kompletny adres IP przesyłany jest na serwer Google w USA i tam zostaje skrócony. Google będzie używać tych informacji na nasze zlecenie, aby dokonać analizy użytkowania przez Państwa strony internetowej, aby tworzyć dla nas raporty dotyczące aktywności strony oraz aby świadczyć dla nas dalsze usługi powiązane z użytkowaniem strony i wykorzystywaniem Internetu.

Ponadto niniejsza strona internetowa wykorzystuje Google Analytics do dokonywania analizy strumieni odwiedzających na dowolnych urządzeniach, która przeprowadzana jest poprzez ID użytkowników.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi Państwa dostępna zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Mogą Państwo uniemożliwić instalację cookies za pomocą odpowiedniego ustawienia w Państwa oprogramowaniu wyszukiwarki. Zwracamy jednak Państwu uwagę na to, że ewentualnie nie będą Państwo wówczas mogli w pełnym zakresie wykorzystać wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej. Ponadto mogą Państwo uniemożliwić gromadzenie wygenerowanych przez cookie i odniesionych do użytkowania przez Państwa strony internetowej danych (wraz z Państwa adresem IP) w Google, jak również przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując dostępną pod poniższym linkiem wtyczkę wyszukiwarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Usunięcie zapisanych i zanonimizowanych przez Google-Analytics danych nastąpi automatycznie po 26 miesiącach.

Wycofanie zgody: Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, wówczas w każdym momencie mogą ją Państwo wycofać ze skutkiem na przyszłość. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych do momentu wycofania zgody.

W celu skorzystania z Państwa prawa do wycofania zgody prosimy o kontakt pod adresem datenschutz@stahlwerke-bochum.com.

4. Kontakt drogą e-mailową
Istnieje możliwość skontaktowania się za pomocą udostępnionych na naszej stronie internetowej adresów e-mail. W tym przypadku przesłane przez Państwa dane zostaną zapisane wraz z Państwa adresem e-mail. Nie następuje przekazanie danych osobom trzecim.

Dane wykorzystywane są wyłącznie do przetwarzania konwersacji i końcowego spełnienia Państwa życzenia kontaktu.

Podstawę prawną przetwarzania danych, które przekazywane są w ramach przesyłania wiadomości e-mail, stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasze uzasadnione interesy leżą w udzieleniu odpowiedzi na Państwa zapytanie.

Dane zostają usunięte, jak tylko nie będą one konieczne do osiągnięcia celu Państwa roszczenia i usunięciu nie stoją na przeszkodzie żadne ustawowe terminy przechowywania danych. W przypadku danych osobowych, które zostały przesłane e-mailem, ma to miejsce wtedy, gdy każdorazowa konwersacja z Państwem jest zakończona. Należy to przyjąć wtedy, gdy z okoliczności można wywnioskować, że dany stan faktyczny dostał ostatecznie wyjaśniony. Dane osobowe zgromadzone dodatkowo w trakcie procesu przesyłania zostaną usunięte najpóźniej po upływie terminu siedmiu dni.

W każdym momencie mogą Państwo wyrazić sprzeciw w stosunku do zapisywania Państwa danych osobowych. W takim przypadku konwersacja nie może być jednak kontynuowana.

Sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych w przypadku podstawy prawnej ‚uzasadniony interes‘: Mają Państwo prawo do tego, aby z przyczyn, które wynikają z Państwa szczególnej sytuacji, w każdym momencie wyrazić sprzeciw w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, o ile polega ona na podstawie prawnej ‚uzasadniony interes‘. Jeżeli skorzystają Państwo ze swego prawa sprzeciwu, wówczas wstrzymamy przetwarzanie Państwa danych, chyba że zgodnie z ustawowymi wytycznymi możemy wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych powodów dalszego przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami. Aby skorzystać z prawa sprzeciwu, należy zwrócić się na następujący adres datenschutz@stahlwerke-bochum.com.

5. Odbiorca danych osobowych
Następujące grupy osób odbierają wskazane dane osobowe.

Odbiorcy wewnętrzni: W obrębie naszego przedsiębiorstwa dostęp mają wyłącznie następujące grupy osób: dział IT, dział marketingu

Odbiorcy zewnętrzni: Państwa dane osobowe przekazujemy odbiorcom zewnętrznym spoza SWB wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne do załatwienia lub opracowania Państwa zapytania, istnieje inne ustawowe zezwolenie lub posiadamy na to Państwa zgodę. Zewnętrzni usługodawcy, którzy przetwarzają dla nas na zlecenie dane, w rozumieniu właściwych przepisów prawa odnoszących się do ochrony danych osobowych są ściśle zobowiązani umownie i nie zaliczają się pod względem prawa ochrony danych osobowych do osób trzecich.

a) Podmiot przetwarzający
Za podmioty przetwarzające uznaje się usługodawców, których angażujemy świadczenia usług, przykładowo w obszarach infrastruktury technicznej i konserwacji do celów naszej oferty lub udostępniania treści. Takie podmioty przetwarzające są przez nas starannie wybierane i regularnie kontrolowane, aby zapewnić, że Państwa sfera prywatna pozostanie zachowana. Usługodawcom wolno wykorzystywać dane wyłącznie do wyznaczonych przez nas celów.

b) Podmioty publiczne
Do podmiotów publicznych zaliczają się urzędy i instytucje państwowe, jak np. prokuratury, sądy lub urzędy finansowe, którym w poszczególnym przypadku musimy ewentualnie przekazać dane osobowe ze względów bezwzględnych określonych ustawowo.

6. Okres przechowywania zapisu
Informacje o okresie przechowywania zapisu danych osobowych mogą Państwo znaleźć w każdym rozdziale dotyczącym przetwarzania danych osobowych. Dodatkowo zasadniczo obowiązuje, co następuje: Państwa dane osobowe pozostają przez nas zapisane tylko przez tak długi okres, jaki jest konieczny do spełnienia celów lub – w przypadku zgody – tak długo, jak nie wycofają Państwo zgody. W przypadku sprzeciwu usuniemy Państwa dane osobowe, chyba że ich dalsze przetwarzanie dozwolone jest zgodnie z właściwymi postanowieniami ustawowymi. Państwa dane osobowe usuniemy również wtedy, gdy będziemy zobowiązani do tego z przyczyn określonych ustawowo.

7. Prawa osób, których dotyczą dane osobowe
Jako osoba, której dotyczy przetwarzanie danych, dysponują Państwo licznymi prawami. Szczegółowo:

Prawo do informacji
Mają Państwo prawo do otrzymania informacji na temat zapisanych przez nas danych dotyczących Państwa osoby.

Prawo do sprostowania i usunięcia:
Mogą Państwo żądać od nas sprostowania nieprawidłowych danych i – jeżeli spełnione są przesłanki ustawowe – usunięcia Państwa danych.

Ograniczenie przetwarzania:
Jeżeli spełnione są ustawowe przesłanki, mogą Państwo żądać od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych.

Możliwość przenoszenia danych:
Jeżeli udostępnili nam Państwo dane na podstawie umowy lub zgody, wówczas w przypadku występowania ustawowych przesłanek mogą Państwo od nas żądać otrzymania udostępnionych przez Państwa danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub przekazania ich innemu administratorowi.

Sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych w przypadku podstawy prawnej ‚uzasadniony interes‘:
Mają Państwo prawo do tego, aby z przyczyn, które wynikają z Państwa szczególnej sytuacji, w każdym momencie wyrazić sprzeciw w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, o ile polega ona na podstawie prawnej ‚uzasadniony interes‘. Jeżeli skorzystają Państwo ze swego prawa sprzeciwu, wówczas wstrzymamy przetwarzanie Państwa danych, chyba że zgodnie z ustawowymi wytycznymi możemy wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych powodów dalszego przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami.

Sprzeciw wobec cookies:
W każdym momencie mogą Państwo poza tym sprzeciwić się wykorzystaniu cookies.

Wycofanie zgody:
Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, wówczas w każdym momencie mogą ją Państwo wycofać ze skutkiem na przyszłość. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych do momentu wycofania zgody.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Mogą Państwo wnieść skargę we właściwym organie nadzorczym, jeżeli są Państwo zdania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza obowiązujące prawo. W tym celu mogą Państwo zwrócić się do organu ochrony danych osobowych, który jest właściwy dla Państwa miejsca zamieszkania lub kraju, lub do innego właściwego dla nas organu ochrony danych osobowych.

Państwa kontakt z nami:
Ponadto w przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, Państwa praw jako osób, których dane osobowe dotyczą, i udzielonej ewentualnie zgody mogą się Państwo z nami kontaktować bezpłatnie. W celu wykorzystania wskazanych powyżej praw należy zwracać się na następujący adres datenschutz@stahlwerke-bochum.com lub drogą pocztową na adres podany powyżej w punkcie 1. Prosimy o zapewnienie przy tym, aby możliwe było dla nas jednoznaczne zidentyfikowanie Państwa osoby.

8. Linki do ofert osób trzecich
Strony internetowe, jak również usługi innych dostawców, do których prowadzą linki na tej stronie internetowej, zostały stworzone i udostępnione przez osoby trzecie. Nie mamy wpływu na prezentację, treść oraz funkcję tych usług osób trzecich. Dystansujemy się wyraźnie od wszystkich treści wszelkich połączonych linkami ofert osób trzecich. Prosimy o zwrócenie uwagi na to, że oferty osób trzecich, do których prowadzą linki z tej strony internetowej, mogą instalować własne cookies na Państwa urządzeniu końcowym lub gromadzić dane osobowe. Nie mamy na to żadnego wpływu. W tej kwestii powinni Państwo ewentualnie zasięgnąć informacji bezpośrednio u dostawców tych olinkowanych ofert osób trzecich.

9. Stan
Obowiązuje najbardziej aktualna wersja niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych. Stan na 17.05.2018 r.