Tel.: +49(0)234-508-2 - sales@stahlwerke-bochum.com

ROZWIĄZANIA BRANŻOWE

RECYKLING METALI I ZŁOMU

Odpady metalowe I złom metalowy są cennymi surowcami wtórnymi, których wykorzystanie musi być efektywne i zrównoważone. Skonstruowane i wyprodukowane przez SWB młoty i komponenty o najwyższej odporności na zużycie dla dominujących rodzajów przygotowania złomu do obróbki –na strzępiarkach i prasonożycach – gwarantują firmom recyklingowym niezawodność, wydajność i rentowność.

PRZYGOTOWYWANIE ZUZLU

KAMIENIOŁOMY

Od granitu przez bazalt i porfir do wapnia muszlowego, SWB oferuje właściwe narzędzia i odpowiednie wykładziny maszynowe do przygotowywania kamienia – odlewane ze stali, ciągliwo-twarde do granitu i bazaltu, wysoce twarde do wapnia i wysoce ciągliwe dla pierwszego łamania porfiru. Bezpieczeństwo, wydajność, i ekonomiczność są zawarte w zakresie dostawy.

PRZEMYSŁ MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH

Największej odporności na zużycie wymaga przemysł materiałów ogniotrwałych. Kombinacja ze stali odlewanej z głębokim powiązaniem z ceramiką jest odpowiedzią SWB. Żądajcie Państwo od SWB dowodu przeciwko zużyciu.

PRZEMYSŁOWY PRZEMIAŁ MINERAŁÓW

SWB jest specjalistą w produkcji odlewanych wysoce wytrzymałych na zużycie kul rozdrabniających, pierścieni rozdrabniających i pozostałych komponentów do przemysłowego przemiału. Najwyższa odporność na zużycie i kontrolowana jakość gwarantują użytkownikom bezpieczną i ekonomiczną eksploatację ich instalacji.

RECYKLING MATERIAŁÓW ROZBIÓRKOWYCH I ODPADÓW BUDOWLANYCH

Przyszłość to ponowne wykorzystanie. Dla recyklingu odpadów budowlanych – od miękkiej cegły do betonu zbrojeniowego – SWB projektuje i produkcje narzędzia udarowe dopasowane do indywidualnego zastosowania. Narzędzia zużywalne SWB z warstwowego odlewu stalowo-ceramicznego gwarantują wydajność i niezawodność w szczególnie trudnych warunkach.

POZYSKIWANIE PIASKU I ŻWIRU

Maszyny i urządzenia do pozyskiwania i przygotowywania piasku i żwiru podlegają najwyższemu zużyciu. Odlewane przez SWB narzędzia i komponenty o wysokiej odporności na zużycie redukują to zużycie i tym samym zwiększają efektywność wydobywania i przetwarzania surowców mineralnych.

GÓRNICTWO

Odlewane, wytrzymałe na zużycie narzędzia i komponenty mają wielki wpływ na ekonomiczność w zakładzie górniczym – pod ziemią i w kopalni odkrywkowej. SWB projektuje i produkuje komponenty o wysokiej i najwyższej odporności na zużycie, wyprodukowane zarówno jako odlewy jednostkowe jak i seryjne.

RZEMYSŁ WAPIENNICZY I CEMENTOWY

Do portfela produktów SWB zaliczają się rozdrabniacze w różnorodnych formach i do najbardziej zróżnicowanych zastosowań w przemyśle wapienniczym i cementowym. Odlewane kompozyty stalowo-ceramiczne są w tym sektorze innowacją SWB, bezpieczne w eksploatacji i ekonomiczne w zastosowaniu.

RECYKLING DREWNA I ODPADÓW

Wysoka elastyczność formowania przez odlewanie i wielki wybór wysokowytrzymałych na zużycie i twardo-ciągliwych stali oferuje różnorodne możliwości produkcji narzędzi rozdrabniających. SWB produkuje w małych i wielkich seriach narzędzia używane do zastosowania w przygotowywaniu drewna, gumy i różnorodnych odpadów. Także dla Państwa możemy zaprojektować odpowiednie dla Państwa potrzeb rozwiązania.
Porozmawiajcie Państwo z nami!

Dobrze wiedzieć:

SWB jest w obszarze technologii strzępiarek liderem na światowym rynku progresywnie utwardzonych młotów.