Tel.: +49(0)234-508-2 - sales@stahlwerke-bochum.com

Odlew kompozytowy metalowo-ceramiczny

Zwiększone zabezpieczenie przed zużyciem do szczególnych zastosowań w różnych zastosowaniach rozdrabniania materiałów twardych.