Tel.: +49(0)234-508-2 - sales@stahlwerke-bochum.com

Rozwiązania na przyszłość

Corocznie zużycie eksploatacyjne powoduje straty o wartości liczonej w miliardach. SWB permanentnie szuka nowych, skierowanych w przyszłość rozwiązań zapobiegających zużyciu.