Odlew kompozytowy metalowo-ceramiczny

Zwiększone zabezpieczenie przed zużyciem do szczególnych zastosowań w różnych zastosowaniach rozdrabniania materiałów twardych.