Zdatna do ulepszania cieplnego stal martenowska

ze stopami chromu o dużej zawartości węgla

Popularne w przypadku dużych wymagań w zakresie odporności na zużycie w rozdrabniarkach uderzeniowych i przemiałowych. Po odpowiedniej obróbce wyżarzaniem, przeznaczona do obróbki skrawaniem.

SWB-Jakość: Crodur